کامل ترین و ارزان ترین رساله های معماری کسب درآمد200 هزار تومان در 10 دقیقه

اطلاعیه فروشگاه

اطلاعیه فروشگاه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. توجه فرمایید هزینه پرداختی شما بابت آماده سازی فایل ها جهت دانلود می باشد و از شما عزیزان هزینه ای بابت خود فایل دریافت نمی گردد و در صورت نارضایتی هزینه دریافتی قابل بازگشت می باشد. این پروژه ها فقط جنبه کمک آموزشی دارند و از ارائه به عنوان پروژه درسی خودداری فرمایید(درغیر اینصورت عواقب متوجه خریدار است و سایت مسئولیتی ندارد)

مفهوم بازار و كاركردهاي آن

مفهوم بازار و كاركردهاي آن

 

  فرمت فايل : word(قابل ويرايش)تعداد صفحات67

 

تعريف واژة بازار
بازار به معني محل خريد و فروش و عرضه كالاست. واژة بازار بسيار كهن است و در برخي از زبان ها كهن ايراني وجود داشته است. بازار در فارسي ميانه به صورت وازار و با تركيب هايي مانند وازارگ ( بازاري) و وازارگان (بازرگان) به كار مي رفته، و در پارتي به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. اين واژة ايراني به زبان برخي از سرزمين هاي كه با ايران تبادلت بازرگاني داشتند مانند سرزمين هاي عربي، تركي، عثماني و برخي از كشورهاي اروپايي، راه يافته است.
دهخدا اظهار داشته كه بازار از واژة پهلوي واكار اخذ شده است. واژة فرانسوي بازار از پرتغالي گرفته شده و آنان اين واژه را از ايرانيان گرفته اند. در زبان فارسي بازار به عنوان اسم مكان به معني محل خريد و فروش كالاست و با وجود آن كه اين واژه امروزه بيشتر دربارة بازارهاي دائمي، اصلي و قديمي شهرهاي كهن و تاريخي به كار مي رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پيشوند يا پسوندهايي به معني مكان خريد و فروش به طور مطلق بوده است. واژة بازار در ادبيات فارسي مفهومي وسيع و گسترده دارد و به معي محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهميت اشخاص و غيره به كار مي رفته است.
بازار در دوران اسلامي
شهرنشيني در دوران اسلامي گسترش يافت و بسياري از شهرهاي كوچك قديميتوسته يافتند و شماري شهر جديد در برخي از نواحي كشور به ويژه در نواحي مرزي يا ارتباطي ساخته شد. در بعضي از شهرهاي جديد مانند كوفه و بصره فضايي باز براي بازار در نظر گرفتند كه فروشندگان و كسبه ابتداي روز به آنجا مي رفتند و بساط خود را در هر جا كه مي يافتند پهن مي كردند و تا هنگام شب مي توانستند در آنجا باشند. به عبارت ديگر فضايي به صورت بازارگاه در نظر گرفته مي شد كه جاي ثابتي براي افراد وجود نداشت، اما به تدريج و پس از گسترش يافتن اين شهرها، كم كم فضاهايي به صورت دكان هاي ساخته شده در بازار بنا گرديد و بازاري دائمي در بخشي از شهر شكل گرفت.
بر پاية اطلاعات موجود درمنابع تاريخي، از اواخر قرن اول هجري به بعد در بسياري از شهرهاي جديد و كما بيش همه شهرهاي قديمي بازارهايي دائمي با فضاهاي ساخته شده وجود داشت. در اين نوع بازارها هرصنف در بخشي از راستة اصلي يا در يكي از راسته هاي فرعي جاي داشت و هر نوع كالا در محل معيني عرضه مي شد. هنگامي كه حجج در سال 85 هـ ق شهر واسط را مي ساخت، براي هر صنف در بازار راستة جداگانه اي در نظر گرفت. البته پيشينة راسته هاي تخصصي در بازار و استقرار پيشه وران هر صنف در كنار يكديگر چه در ايران و چه در عربستان به پيش از اسلام مي رسد.
قرن اول هجري، دوره اي درخشان در توسعة بازارهاي شهري در ايران به شمار نميآيد، زيرا هيچ حكومت ايراني قدرتمندي شكل نگرفته بود كه بتواند اركان زندگي و ساختار شهري را به نحوي مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدريج با روي كار آمدن حكومت هاي ايراني و محلي براي ادارة كشور، فعاليت هاي اقتصادي و در پي آن توسعه و عمران شهري به صورت قابل ملاحظه اي رونق يافت. طاهريان، ديلميان و سامانيان از نخستين حكومت هاي ايراني بودند كه اقدام هايي مؤثر براي پيشرفت كشور انجام دادند. در دورة غزنويان و سلجوقيان نيز به سبب وجود حكومت هاي مقتدر اقتصاد ملي شكوفا شد و فرهنگ و هنر ايراني بيش از بيش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاريخي مربوط به قرن هاي چهارم تا ششم قمري مانند حدود العالم من المشرق الي المغرب، صوره الارض، المسالك و الممالك، تاريخ بخارا، راحه الصدور و آيه السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراواني دربارة افزايش توليد انواع صنايع دستي در شهرها و حتي برخي از روستاهاي بزرگ افزايش توليد انواع صنايع دستي در شهرها و حتي برخي از روستاهاي بزرگ و صادرات آن به شهرهاي كشورهاي ديگر وجود دارد. براي مثال پارچه هاي كتاني كازروني چنان شهرت داشت كه تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خريد و فروش مي شد بدون آنكه بسته هاي آن را باز كنند و تنها مهر و نشان كارگاه هاي كازرون كافي بود. همچنين گفته اند در شهر كوچك تون در قرن پنجم چهار صد كارگاه زيلو بافي وجود داشت.
بازارهاي شهرهاي بزرگ در اين دوره بسيار توسعه يافتند. ناصر خسرو در هنگام سفر به اصفهان در قرن پنجم گفته است كه در بخشي از بازار اصفهان، دويست طرف براي تبديل پول يا پرداخت براي حضور داشتند و در بصره نيز صرافان نقشي مهمي در اقتصاد شهر ايفا مي كردند.
در قرن هفتم در پي حمله مغول بسياري از شهرها ويران شد و اقتصاد كشور دچار انحطاط شد. در دورة ايلخانان، با تدابير برخي از وزرا و انديشمندان ايراني مانند خواجه رشيد الدين فضل الله، اصلاحاتي در زمين هاي اقتصادي و اجتماعي صورت گرفت. خواجه رشيدالدين شهري كوچك به نام ربع رشيدي در نزديكي تبريز ساخت كه سي هزار خانه، هزار و پانصد دكان، بيست و چهار كاروانسرا، شماري مسجد، مدرسه، حمام، كارگاه رنگرزي، دارالضرب و كارگاه كاغذ سازي داشت.
در دورة تيموريان اقداماتي عمراني در برخي نواحي كشور به ويژه نواحي شرقي صورت گرفت و بازارهاي شهرهايي مانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد و بعضي از ديگر شهرهاي بزرگ كشور گسترش يافتند و بناهاي بيشماري شامل كاروانسراها.مسد و مدرسه در كنار آنها ساخته شد.
امنيت ايجاد شده در دورة صفويه و توسعة روابط خارجي ايران موجب گسترش بازرگاني خارجي و در نتيجه رونق توليد انواع محصولات شد. رونق داد و ستد داخلي و خارجي به رشد شهرنشيني و توسعة شهرها منجر شد و بازارهاي شهرهاي بزرگ ماند اصفهان، تبريز، مشهد، قزوين ساخته شد و شماري كاروانسرا در كنار هر كدام از بازارها برپا شد. شاه عباس اول دستور داد در سال 1011 ميدان امان ( نقش جهان) و مسجد جامعي در جبهة جنوبي آن ساخته شود. سپس چند راسته بازار و شماري كاروانسرا در جبهة شمالي و پيرامون ميدان ساخته شد. شاردن شمار كاروانسراهاي اصفهان را در دورة صفويه هزار و هشتصد و دو باب ذكر كرده است كه احتمالاً بايد اين رقم را شامل برخي از انواع ديگر فضاهاي تجاري نيز دانست.
تبريز پس از اصفهان مهم ترين شهر كشور در دورة صفويه بود. اوليا چلبي در سال 1050 در زمان شاه صفي به شهر تبريز مسافرت كرده بود، شمار دكان هاي شهر را حدود هفت هزار باب، و كاروانسراها و خان ها را حدود دويست و هفتاد باب اظهار داشته است.
پس از صفويه اقدام هاي چندان مهمي در زمينة توسعة فضاهاي شهري و بازارها صورت نگرفت و تنها در دورة كريم خان زند فعاليت هاي عمراني مهي در شيراز انجام شد. در زمان كريم خان و به فرمان او بازاري بزرگ طراحي شده و تعدادي كاروانسرا در شيراز ساخته شد كه اكنون از بناهاي تاريخي ارزشمند آن شهر به شمار مي آيند.
در دورة قاجار تهران به عنوان پايتخت كشور به سرعت توسعه يافت و بازار اصلي شهر كه از دوره صفويه شكل گرفته بود، در امتداد محورهاي عمده شهر كه به دروازه هاي اصلي منتهي مي شد، گسترش يافت و راسته ها و كاروانسراهاي متعددي ساخته و به آن افزوده شد. همچنين مسجد جامع جديدي در دورة فتحعلي شاه در مجموعه بازار بنا گرديد. در اين دوره اقدامات عمراني اندكي در برخي از شهرهاي بزرگ صورت گرفت و بازارهاي اقدامات عمراني اندكي در برخي از شهرهاي بزرگ صورت گرفت و بازارهاي اين گونه شهرها توسعه اي معمول و متناسب با افزايش جمعيت شهر داشتند.
دو تحول مهم اقتصادي و يك تحول مهم شهري در دورة قاجار رخ داد كه در روند توسعة بازارها تأثير بسزايي بر جاي گذاشت. نخست آن كه مبادلات اقتصادي بين ايران و ساير كشورها به ويژه روسيه و كشورهاي اروپايي در دورة قاجار منجر به ورود برخي از كالاهاي خارجي به بازارهاي ايران شد و در برخي از زمينه ها به توليد محصولات ايراني آسيب وارد شد. براي مثال اوژن فلاندن از فراواني كالاهاي خارجي در تبريز و افتادن تجارت چيت و ماهوت و منسوجات ابريشمي به دست انگليسي ها سخن گفته است. او دربارة كاشان اظهار داشته است كه شمار كارگاه ها و كارخانه هاي نساجي شهر به سبب ورود كالاهاي انگليسي كاهش يافته بود.
در منابع ايراني نيز به خسارت ديدن توليد كنندگان ايراني در پي ورود كالاهاي خارجي و تعطيل شدن برخي از مراكز توليدي كشور اشاره شده است. صادرات بسياري از كالاها نيز دچار بحران شد، براي نمونه اظهار شده است كه صادرات تنباكوي اصفهان از سيصد هزار كيسه به پنج هزار كيسه كاهش يافته زيرا تجارت آن به دست عده اي از بازرگانان خارجي و مسيحي افتاده بود.
تحول دوم مربوط به تأسيس و راه اندازي تعدادي كارخانه مانند كارخانه باروت كوبي. اسلحه سازي، توپ سازي، ماهوت بافي، ابريشم تابي، كاغذ سازي. بلور سازي، صابون پزي، پنبه پاك كني، نخ ريسي و چاپخانه بود كه موقعيت شهري برخي از آنها بر تحول ساختار بازارها بي تأثير نبود، زيرا برخي از آنها به سبب پاره اي از ملاحظات شهري، امنيتي و ارتباطي در بيرون بازار ساخته شدند و به اين ترتيب نقش بازار به عنوان يگانه محور اصلي اقتصاد شهر به تدريج تضعيف شد. البته عدم حمايت حكومت از سرمايه گذاران و صنعتگران ايراني موجب شد كه آنان نتوانند در رقابت با توليد كنندگان خارجي از پيشرفت مناسب و شايسته اي برخوردار شوند.
تحول مهمي كه در زمينه ساختار شهري در اين دوره صورت گرفت و نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي بر تحول بازارها بر جاي گذاشت مربوط به ساختن معابر و خيابان هاي مستقيم است. از دورة قاجار ساختن خيابان مستقيم و طراحي شده به منظور ايجاد مسيري قابل استفاده براي راندن كالسكه و برگزاري مراسم و آيين هاي تشريفاتي رايج شد. خيابان باب همايون و خيابان ناصر خسرو از اين گونه خيابان ها بودند.
استفاده از اتومبيل و اهميت يافتن دسترسي سواره و تغيير نحوة تقسيم بندي قطعات زمين به پيدايش و شكل گيري خيابان هايي مستقيم در نواحي جديد شهري و سپس ايجاد خيابان هاي مستقيم در بافت قديمي منجر شد و ابتدا نمادهاي جديد شهري، اداري و حكومتي و سپس دكان ها و فضاهاي تجاري دركنار خيابان ها ساخته شد و به اين ترتيب ساختار بيشتر بازارها به صورت نوعي فضاي ايستا تقريباً دچار ايستايي و ركود شد و راسته ها و فضاهاي تجاري به صورت پراكنده يا متمركز در كنار خيابان ها و در سراسر شهر گسترش يافت و بازارها غالباً به فضاهايي قديمي و تاريخي تبديل شدند و برخي از آنها كه در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت قرار دارند همچنان فعال و پويا هستند و بعضي از آنها به ويژه بازارهاي شهرهاي كوچك و كم جمعيت به تدريج تهي از فعاليت، فرسوده و متروك شده اند.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,540 تومان
(شامل 5% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 13,200 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
5_630432_8095.zip30.8k

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع چرم- ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع چرم- ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک با تخفیف 70 درصد - مدت محدود   با درج طرح های زیر در فروشگاه اینترنتی خود به جمع فروشندگان موفق بپیوندید.   شامل: ده ها طرح برگزیده و پر فروش خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 53,700 تومان 18,795 تومان 65% تخفیف

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع کانی و امور معدنی- ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع کانی و امور معدنی- ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک با تخفیف 70 درصد - مدت محدود   با درج طرح های زیر در فروشگاه اینترنتی خود به جمع فروشندگان موفق بپیوندید.   شامل: ده ها طرح برگزیده و پر فروش خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 48,700 تومان 17,045 تومان 65% تخفیف

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع فلزی و نیروی محرکه - ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع فلزی و نیروی محرکه - ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک با تخفیف 70 درصد - مدت محدود   با درج طرح های زیر در فروشگاه اینترنتی خود به جمع فروشندگان موفق بپیوندید.   شامل: ده ها طرح برگزیده و پر فروش خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 48,700 تومان 17,045 تومان 65% تخفیف

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع غذایی و دارویی - ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع غذایی و دارویی - ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک با تخفیف 70 درصد - مدت محدود   با درج طرح های زیر در فروشگاه اینترنتی خود به جمع فروشندگان موفق بپیوندید.   شامل: ده ها طرح برگزیده و پر فروش خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 48,700 تومان 17,045 تومان 65% تخفیف

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع شیمیایی- ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع شیمیایی- ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک با تخفیف 70 درصد - مدت محدود   با درج طرح های زیر در فروشگاه اینترنتی خود به جمع فروشندگان موفق بپیوندید.   شامل: ده ها طرح برگزیده و پر فروش خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 48,700 تومان 17,045 تومان 65% تخفیف

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع سلولزی- ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع سلولزی- ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک با تخفیف 70 درصد - مدت محدود   با درج طرح های زیر در فروشگاه اینترنتی خود به جمع فروشندگان موفق بپیوندید.   شامل: ده ها طرح برگزیده و پر فروش خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 48,700 تومان 17,045 تومان 65% تخفیف

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع الکتریکی و الکترونیکی- ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام

پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک صنایع الکتریکی و الکترونیکی- ویژه فروشگاه داران ، دانشجویان و متقاضیان وام پکیج طلایی طرح های صنایع کوچک با تخفیف 70 درصد - مدت محدود   با درج طرح های زیر در فروشگاه اینترنتی خود به جمع فروشندگان موفق بپیوندید.   شامل: ده ها طرح برگزیده و پر فروش خلاصه مطالعات امکان سنجی طرح معرفی محصول مشخصات کلی محصول شماره تعرفه گمرکی شرایط واردات استانداردهای ملی وجهانی قیمت تولید داخلی و جهانی محصول موارد مصرف و کاربرد کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 48,700 تومان 17,045 تومان 65% تخفیف

پکیج طلایی کارآفرینی با تخفیف 50 درصدی ( مدت محدود)

پکیج طلایی کارآفرینی با تخفیف 50 درصدی ( مدت محدود)     با خرید این فایل ها می توانید یک فروشگاه فایل برای دانلود گزارش کارآموزی بزنید... یادتان باشد در فروشگاه خود کمتر از یکماه چندین برابر این مبلغ را بدست خواهید آورد و مادام العمر از فروش این فایل ها درآمد خواهید داشت. به محض پرداخت مبلغ ، کل پکیج برای شما قابل دانلود خواهد بود     با فرمت ورد: 21 پروژه کارآفرینی کارخانه سيمان بجنورد 63 ص 22 پروژه كارافريني B.P طرح كسب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 71,250 تومان 17,813 تومان 75% تخفیف

پکیج ویژه گزارش کارآموزی با بیش از صدها عنوان کارآموزی با فرمت ورد

پکیج ویژه گزارش کارآموزی با بیش از صدها عنوان کارآموزی با فرمت ورد پکیج ویژه گزارش های کارآموزی با موضوعات مختلف   فرمت 99 درصد فایل های موجود در این پکیج word و قابل ویرایش می باشد   این پکیج دارای لیست و با کیفیت مطلوب می باشد گزارش های کارآموزی این پکیج بصورت کامل می باشند کیفیت گزارش ها در حد مطلوب بوده و از خرید آنها راضی خواهید بود .    با خرید این فایل ها می توانید یک فروشگاه فایل برای دانلود گزارش کارآموزی بزنید... یادتان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 68,400 تومان 30,780 تومان 55% تخفیف

دسته بندی محصولات فروشگاه

نظرسنجی

چگونه با این وب سایت آشنا شدید؟